Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

B. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (indywidualne)


 

Zajęcia skierowane są do dzieci z :

 
  • Opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się
  • Trudnościami w uczeniu się (kolory, kształty, litery, liczby)
  • Słabą koordynacją wzrokowo-ruchową
  • Porażeniem mózgowym
  • Zespołem Downa
  • Zaburzeniami widzenia
  • Zaburzeniami zachowania o charakterze nadpobudliwości psychoruchowej