Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

A. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej


Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej u dzieci. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o Kliniczną Obserwację, Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/. Diagnoza procesów integracji sensorycznej zwykle przebiega w trakcie kilku spotkań w zależności od indywidualnych możliwości dziecka. Diagnoza SI składa się:

  • 1. Wywiad z rodzicami.
  • 2. Wypełnienie kwestionariuszy.
  • 3. Dokonanie prób klinicznych - mają one na celu sprawdzenie, czy u dziecka występują symptomy przetrwałych odruchów tonicznych, ocenę napięcia mięśniowego, równowagi, pracy oczu, koordynacji ruchowej.
  • 4. Testy - badają one następujące funkcje: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ruchu i stronność ciała. Większość testów można wykonywać u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te wobec których nie można zastosować testów (np. z upośledzeniem umysłowym, autystyczne, lub nie współpracujące z innych powodów) badane są próbami z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi. Testy pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej. Na podstawie przeprowadzonych testów diagnostycznych, po obliczeniu wyników, przeprowadzeniu analizy i wyciągnięciu wniosków sporządza się pisemną ocenę procesów SI i planuje terapię.
  • 5. Podsumowanie diagnozy i rozmowa z rodzicami.