Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

kaskadowdo@vp.pl

 

 

1. ZAJĘCIA DLA DZIECI Z PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM ROZWOJU:


 

A. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe „Pajacyki” (dla dzieci w wieku od 1,5- 6 lat) :

B. Grupowe zajęcia muzyczno-taneczne

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

A. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

B. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (indywidualne)

C. Terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem

D. Grupowe zajęcia usprawniająco -ruchowe dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi „Maluszki”

E. Zajęcia socjoterapeutyczne w grupie dla dzieci z zaburzeniami zachowania, deficytami uwagi, nadpobudliwością psychoruchową