Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

D. Grupowe zajęcia usprawniająco -ruchowe dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi „Maluszki”


 

Metody , techniki i formy pracy wykorzystywane podczas zajęć:

 
  • Muzykoterapia według Carla Orffa
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Elementy Pedagogiki Zabawy
  • Stymulacja Polisensoryczna według Pór Roku
  • Elementy Metody Christophera Knilla
 

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa, nadpobudliwością psychoruchową.

Zajęcia usprawniająco- ruchowe wpływają na przełamanie barier komunikacyjnych, zapobiegają hamowaniu złych emocji i zachowań. Dostarczają dzieciom pozytywnych odczuć płynących z własnego ciała jak i z otoczenia. Wpływają na poprawienie psychomotorycznego rozwoju dziecka.

Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z opiekunami.