Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

C. Terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem


 

Metody , techniki i formy pracy wykorzystywane podczas zajęć:

 
  • Metoda modyfikacji zachowań
  • Metoda behawioralna
  • Metoda wspomaganej komunikacji (makaton, piktogramy)
  • Terapia zabawą
 

Terapia indywidualna dla dzieci autystycznych powinna być intensywna, systematyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb, jak i wieku oraz zaburzeń towarzyszących dziecku. Im wcześniej rozpocznie się działania terapeutyczne tym większa szansa zmniejszenia i eliminacji współwystępujących objawów.

Pierwsze kilka zajęć odbywa się w formie zabawy i obserwacji zachowania dziecka, celem jest nawiązanie pozytywnych relacji z dzieckiem. Następnie działania skierowane są na rozwijanie i stymulowanie zaburzonych funkcji rozwojowych.