Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

B. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (indywidualne)


 

Metody , techniki i formy pracy wykorzystywane podczas zajęć:

 
  • Metody wzmocnień pozytywnych
  • Metoda behawioralna
  • Elementy metody ośrodków pracy
  • Metody alternatywnej komunikacji (Makaton)
  • Ćwiczenia grafomotoryczne
  • Elementy ćwiczeń logopedycznych
  • Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętności czytania, pisania i rachowania
  • Gry dydaktyczne i stymulujące
 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zapobiegają nasileniu się występujących zaburzeń rozwojowych. Proponowane zajęcia, ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci jak i ich wieku, rodzaju i stopnia zaburzenia.