Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 
 

 

Ukończone kursy i szkolenia, udział w konferencjach


 • 2015 r. - Kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Wrocław
 • 2015 r. - Warsztaty część I „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”, Poznań
 • 2015 r. - Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem” Poznań
 • 2014 r. - Szkolenie „Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się – znaczenie funkcji wzrokowych i słuchowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu”, Poznań
 • 2014 r. - Szkolenie „Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”, Poznań
 • 2013 r. - Szkolenie „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”, Poznań
 • 2013 r. - Warsztaty część I „Przełomowe strategie dla autyzmu- wprowadzenie do Programu Son-Rise” Poznań, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie
 • 2013 r. - Warsztaty część II „Przełomowe strategie dla autyzmu- wprowadzenie do Programu Son-Rise” Katowice, zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie
 • 2013 r.- - Warsztaty „Wychowanie małego dziecka od 0 do 3 roku życia”, Poznań
 • 2012 r. - Szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg integracji odruchów Sally Goddard’’, Poznań
 • 2012 r. - Warsztaty „Zasady manualnego torowania głosek-wczesne objawy autyzmu”, Poznań
 • 2012 r. - Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną- co martwi, interesuje i frustruje nauczycieli? ”, Poznań
 • 2011 r. - Konferencja naukowo- szkoleniowa „ Oblicze autyzmu- diagnoza, leczenie, terapia”, Poznań
 • 2011 r. - Udział w konferencji naukowo szkoleniowej Współczesne oblicze autyzmu- diagnoza, leczenie, terapia
 • 2011 r. - Udział w szkoleniu- Budowanie systemu motywacyjnego u dziecka z autyzmem, Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka z autyzmem
 • 2010 r. - Neurosensoryczna terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej
 • 2010 r. - Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, poziom I, Poznań
 • 2010 r. - Kurs doskonalący I stopnia "Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz, Wrocław
 • 2009 r. - Szkolenie II stopnia w zakresie "Diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej" prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS w Poznaniu
 • 2009 r. - specjalistyczne warsztaty w zakresie: „Realizacji procedur diagnostycznych z dziećmi z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia oraz analiza wyników i przygotowanie dokumentacji według Profilu Psychoedukacyjnego” w Mrzeżynie
 • 2009 r. - kurs doskonaląco-dokształcający: „Metoda Marianny i Christofera Knillów w pracy terapeutycznej„
 • 2009 r. - kurs „Logopedyczne vademecum nauczyciela” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • 2009 r. - „Sala doświadczania świata a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi”- Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
 • 2009 r. - specjalistyczne szkolenie „Globalna analiza profilu psychoeukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0 do 12 lat”- Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie
 • 2008 r. - konferencja- „Dziecko w świecie matematyki. Klucz do uczenia się”- prof.G.Doyla
 • 2008 r. - kurs Kinezjologia Edukacyjna- Gimnastyka Mózgu cz I
 • 2007 r. - Szkolenie w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”
 • 2007 r. - Kurs „Jak sobie radzić z agresją- moduł I”
 • 2007 r. - Szkolenie z zakresu „Wykorzystanie albumów aktywności w pracy z dzieckiem z autyzmem”
 • 2006 r. - Szkolenie z zakresu „Terapia dzieci z autyzmem”
 • 2006 r.- Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Dziecko i dorosła osoba z autyzmem- jak można im efektywnie pomóc?”
 • 2006 r.- Kurs z zakresu „Program Wsparcia Rodziny”
 • 2006 r. - Kurs „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” stopień III
 • 2006 r. - Kurs „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” stopień II
 • 2006 r. - Kurs „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” stopień I
 • 2005 r. - Szkolenie z zakresu „ MAKATON- program rozwoju komunikacji poziom I
 • 2005 r. - Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu „Rozpoznawanie i terapia ADHD oraz zachowań opozycyjnych. Jak pracować z rodzicami i nauczycielami dzieci nadpobudliwych, zadania dla psychologa i pedagoga na terenie szkoły w pracy z dzieckiem nadpobudliwym”
 • 2004 r. - Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu „Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej-diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”
 • 2002 r. - Wykłady, warsztaty dotyczące pracy z dziećmi z autyzmem
 • 2000 r. – Szkolenie z zakresu „Oceny, usprawniania i pielęgnowania dzieci zaburzonych neurologicznie”