Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 
 

 
 • 2010r. - Terapeuta Zajęciowy w Ośrodku Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
 • 2009 r. - udział w czynnej praktyce w Mrzeżynie w zakresie „Realizacji procedur diagnostycznych z dziećmi z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia oraz analizy wyników i przygotowanie dokumentacji diagnostycznej według profilu Psychoedukacyjnego”
  • 80 godzin zajęć- w zakresie diagnozy
  • 10 godzin zajęć- tworzenia dokumentacji diagnostycznej z wykorzystaniem programu komputerowego EDU-4 XXL do Diagnozy i konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • 2006-2007 r. - Współprowadziłam zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla młodzieży dotkniętej autyzmem, oparte o metody; Ch.Knilla, elementy W. Sherborne, stymulacji polisensorycznej oraz elementy ćwiczeń logopedycznych. Zorganizowane w ramach tzw. „świetlicy sobotniej” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO.
 • 2006/2007 r. - Prowadziłam zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi z terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dzieci w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka.
 • 2005 r. do teraz. - Jestem nauczycielem - wychowawcą w klasie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (autyzmem) w Zespole Szkół Specjalnych Nr 112 w Poznaniu.
 • 2005-2007 r. - Byłam terapeutą na kolonii w Kołobrzegu. Prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, psychoedukacyjne w grupach dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
 • 2005 r. - Byłam wychowawcą w świetlicy socjoterapeutycznej „Motylarnia” dla dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych problemem uzależnień. Prowadziłam zajęcia grupowe w ramach półkolonii letnich, zajęcia wychowawcze a także psychoedukacyjne w terenie. Do moich obowiązków należało diagnozowanie, prowadzenie i dokumentowanie zajęć socjoterapeutycznych (zajęcia rozwojowe: ruchowe, teatralne, plastyczne, psychoedukacyjne w grupach wiekowych 6-8, 9-10, 11-14 lat.)
 • 2004 r. od teraz - Udzielam konsultacji, prowadzę zajęcia terapeutyczne oparte o metodę behawioralną z dziećmi z autyzmem i mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • 2003 r. - Prowadziłam zajęcia edukacyjno-terapeutyczne ( terapeuta wspomagający) na terenie domu dzieci z autyzmem. Były to dzieci, które uczestniczyły w terapii metodą behawioralną z elementami stymulacji polisensorycznej.