Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

B. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (indywidualne)


 

Cele zajęć:

 
  • Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych
  • Usprawnianie czynności analizatorów (słuchowych, wzrokowych, dotykowych)
  • Wspomaganie rozwoju mowy i porozumienia się
  • Rozwijanie kompetencji językowych
  • Kształtowanie spontanicznej ekspresji słownej
  • Usprawnianie sprawności manualnej
  • Korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji