Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

Od dnia 29. 03. 2016 gabinet zostanie przeniesiony w nowe miejsce na osiedlu Powstań Narodowych 35
Serdecznie zapraszamy.

61-215 Poznań

Os. Powstań Narodowych 35

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

2. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:


 

A. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej


 

Jakim dzieciom terapia SI może pomóc? Terapia SI może pomóc m.in. dzieciom z trudnościami rozwojowymi w tym: Trudnościami szkolnymi, zaburzeniami mowy, nadpobudliwym psychoruchowo, lękliwym i spowolniałym, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,percepcji słuchowej, trudnościami z utrzymaniem równowagi, planowaniem ruchu, dzieciom z opóźnionym lub wolniejszym rozwoju fizycznym i umysłowym.

Lista objawów, które mogą stanowić wskazanie do przeprowadzenia diagnozy procesów Integracji Sensorycznej:

Objawy zauważane przez Rodziców:

 • 1. Hiperaktywność - nadruchliwość, wzmożona aktywność ruchowa.
 • 2. Hipoaktywność - objawy wegetatywne, słaba lub brak tolerancji na określony rodzaj ruchu, niepewność podczas poruszania się, niechęć do karuzeli i huśtawek na placu zabaw.
 • 3. Problemy z koncentracją uwagi - trudności w skupieniu uwagi.
 • 4. Nadpobudliwość emocjonalna - brak stabilności emocjonalnej, reakcje lękowe (ruchowe, np. przed wysokością, przed upadkiem, emocjonalne - obraża się, zamyka w sobie, jest bardzo nieśmiałe, dotykowe - unika dotykania, przytulania, nadmiernie reaguje nawet na niewielki ból, słuchowe - źle reaguje na określone częstotliwości dźwięków).
 • 5. Obniżony poziom koordynacji wzrokowo - ruchowej, zaburzenia percepcji przestrzeni - trudności w kopiowaniu, odwzorowaniu, przerysowywaniu, przepisywaniu.
 • 6. Zaburzenia percepcji słuchowej.
 • 7. Zaburzenia praksji (planowania motorycznego), trudności z utrzymaniem równowagi, niezgrabność ruchowa, problemy z samoobsługą, samodzielnością - trudności w uczeniu się nowych aktywności ruchowych (pływanie, jazda na rowerze, prawidłowy chwyt ołówka)
 • 8. Zaburzenia poczucia kierunku, zaburzenia lateralizacji, nieprawidłowy schemat ciała.
 • 9. Słaba organizacja zachowania - bałagan wokół własnej osoby i własnego miejsca pracy ( biurko, stolik ), słabe wyczucie odległości.
 • 10. Zaburzenia mowy - niechęć do jedzenia pokarmów o określonej konsystencji, unikanie dotyku w obrębie jamy ustnej, odruchy wymiotne.
 • 11. Problemy w kontaktach społecznych z rówieśnikami - unikanie bliskości fizycznej, trudności w nawiązywniu kontaktów społecznych, przyjaźni.
 • 12. Trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie od końca wyrazów.
 • 13. Obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki - obniżone bądź wzmożone napięcie mięśniowe, nieprawidłowy chwyt, łatwa męczliwość, podpieranie głowy podczas czytania i pisania.
 • 14. Niska samoocena.
 • 15. Obciążony wywiad okołoporodowy.
 

Uwaga! Pojedynczy objaw nie stanowi wskazania do diagnozy dysfunkcji procesów Integracji Sensorycznej.