Kontakt:

Po godz. 13.00

Zapisy na wszystkie zajęcia zarówno dla dzieci z prawidłowym przebiegiem rozwoju jak i na zajęcia specjalistyczne

Katarzyna Dowdo

tel.: +48 888 622 291

Adres:

61-251 Poznań

Os. Orła Białego 74

e-mail::

kaskadowdo@vp.pl

 

 

1. ZAJĘCIA DLA DZIECI Z PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM ROZWOJU:


 

A. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe „Pajacyki” (dla dzieci w wieku od 1,5- 6 lat) :


 

Cele zajęć:

 
  • Rozwijanie umiejętności językowych
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej
  • Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej
  • Usprawnianie funkcji poznawczych
  • Wdrażanie do wyrażania własnych emocji, spostrzeżeń, przeżyć
  • Kształtowanie społecznych zachowań
  • Stwarzanie szansy na pokonanie własnej nieśmiałości
  • Stwarzanie możliwości uczenia się od siebie nawzajem